Martina Kolmanová

  • klinická logopedie
  • pro malé i velké  
  • zaměřuji se na celostní komunikaci
  • s dítětem i rodiči
  • společně utváříme harmonické prostředí podporující úspěšný vývoj řeči dítěte