POSTUP VYVOZENÍ HLÁSKY Ř

HLÁSKU Ř NACVIČUJI POMOCÍ ZVUKU ŘEZÁNÍ DŘÍVÍ

Povídám dětem, že když pila řeže dříví, že to dělá takový řezavý zvuk, Ř,Ř,Ř.

 

video OPRAVOVAT CHYBNOU VÝSLOVNOST?

 

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ

V případě, že nebudete při nácviku úspěšní, objevíte v motorice mluvidel vašeho dítěte větší nedostatky, se kterými si nebudete vědět rady, pak se do přímého nácviku hlásky nepouštějte a vyhledejte pomoc klinického logopeda. 

Autorka návodu nenese žádnou zodpovědnost za výsledky domácího nácviku. Uvedený návod nenahrazuje návštěvu logopedie.

Dříve, než začnete, přečtěte obecný postup úpravy hlásek. Najdete ho vlevo v menu, nebo zde.

KDY ZAČÍT VYVOZOVAT SPRÁVNÉ Ř

Hláska Ř se obvykle objevuje mezi čtvrtým a sedmým rokem. Po sedmém roce by měla být již vyslovena správně. S dobře spolupracujícím dítětem můžeme hravou formou začít zkoušet vyvození hlásky Ř po pátém roce.

NEŽ ZAČNEME, MUSÍME SI ZKONTROLOVAT ...

Hláska Ř vyžaduje špulení rtů a správnou výslovnost hlásky R. Dříve než začneme, zkontrolujeme si, zda dítě hlásku R vyslovuje správně. 

DECHOVÁ CVIČENÍ

 

Výdechový proud při realizaci hlásky Ř je poměrně krátký, ale za to prudký. Tře se přes hřbet jazyka, kdy hrot jazyka je umístěný za dolními řezáky. Při vyslovení hlásky se hrot krátce přimkne na dásně za horními řezáky a výdechový proud vzduchu tento závěr rozrazí. 

Obecná dechová cvičení:

  • sfouknutí svíčky – vyžaduje prudký výdech, dítě musí mít lehce nafouknuté tváře a zaokrouhlené rty, které míří mírně dopředu (viz video 1)

 

  • odfouknutí kuličky z ruky  – vyžaduje prudký výdech, rty jsou předsunuté mírně vpřed a tváře se lehce nafukují (viz video 2)

ROZVOJ MOTORIKY MLUVIDEL

Hláska Ř se vyslovuje v přední části dutiny ústní, jazyk se tedy mírně oddálí od zubů a při vyslovení se hrot jazyka zvedá nahoru na dáseň za horními řezáky, kde dochází ke krátkému rozkmitání hrotu jazyka.

1. NASTAVENÍ POLOHY JAZYKA –  jazyk umístíme za dolní řezáky, lehce ho oddálíme.

2. NASTAVENÍ POLOHY ČELISTI –  zuby přiblížíme lehce k sobě, ne pevně.

3. NASTAVENÍ POLOHY RTŮ –  rty lehce předšpulíme, zaokrouhlíme do tvary rybičky.

Jak nacvičovat pohyby?

Vždy ukážeme dítěti nejprve, co po něm chceme, a vyžadujeme po něm přímou nápodobu. Pokud se to nedaří, je pravděpodobné, že motorika jazyka nebo rtů, či síla čelisti dítěte bude vyžadovat cílené a delší cvičení. V takovém případě doporučuji návštěvu logopeda.

POSTUP VYVOZENÍ SPRÁVNÉ VÝSLOVNOSTI HLÁSKY Ř

  • výchozí poloha – přivřená ústa, rty jsou vyšpulené a jazyk je mírně oddálen od zubů.
  • zapojení výdechu – jazyk se svým hrotem zvedne vzhůru a přimkne se k horní dásni, současně prudce vydechneme, výdechový proud vzduchu rozkmitá hrot jazyka.

1. PŘÍMÁ NÁPODOBA –  ukážeme dítěti správnou polohu jazyka, rtů i čelisti a ukážeme mu, jak se vysloví Ř. Zkusíme, zda hlásku dokáže ihned napodobit. Pokud ano, máme to nejjednodušší.

2. VYVOZENÍ POMOCÍ R – mnoho dětí přistoupí k výslovnosti hlásky Ř poté, co se naučí R. Vyvození hlásky Ř bývá v tomto případě velmi snadné. 

Stačí pouze nastavit správnou polohu mluvidel, viz výše, a dítěti říct kouzelnou formulku. Zašeptej R. Pokud má dítě zoubky u sebe, rty předšpulené, jazyk na správném místě pro hlásku R, vzápětí se ozve Ř. Pokud se neozve, má dítě zoubky moc od sebe, nebo jazyk daleko od zubů. Druhou možností je, říci mu ať zkusí v této poloze říci TRI, nebo DRI. Hlásky T a D přiblíží hrot jazyka na správné místo. V tuto chvíli by se měl ozvat shluk TŘI a DŘI. 

Při nácviku hlásky Ř pomocí hlásky R dítěti vždy předříkáváme další shluky s R. Pokud bychom mu totiž nabídli rovnou Ř, použilo by k vyslovení ten pohyb, který při Ř provádí, a vyslovení by se mu nepovedlo. Je tedy potřeba se opřít o vyslovení R. Děti tento postup velmi rychle pochopí. Jakmile jim zazní z pusinky správné Ř, uvědomí si, že hláska R jim jenom pomohla, aby se naučily Ř. 

 

Nedaří se vám to? Nevěšte hlavu. Vyvození hlásky nebývá někdy snadné, protože je potřeba procvičit a upravit více věcí najednou. Pokud se vám úprava hlásky podle tohoto návodu nedaří snadno, neváhejte a vyhledejte logopeda v místě bydliště. Můžete také využít moji online poradnu a online terapii. Více informací o online terapii najdete ZDE.

A JAK DÁL?

Když už dítě umí Ř samostatně vyslovit, čeká ho ještě ne vždy úplně krátká cesta k tomu, aby ho také začalo používat. Nejprve se snažíme zapojit ho v kombinaci se souhláskami ve shlucích. Tedy třa, tře, tři, třo, třu, dále pak stejně s D, P,B, F, V, K, G, H, CH. Sykavky si necháme až nakonec. Následně pracujeme na výslovnosti hlásky Ř na začátku a na konci slova.

Když se daří slabiky, tak zkoušíme krátká slova: třída, křída, bříza, obři, řeka, keř.  Když dítě umí slova, začneme hlásku zapojovat do vět. Na pomoc si můžeme vzít básničky nebo texty na Ř. Tento nácvik však může trvat dlouho a existuje spousta her, jak do řeči zapojit správnou výslovnost. 60 z nich jsem pro vás sepsala do e-booku Logopedie na doma.