S JONÁŠEM

DO ŠKOLY

První a zcela jedinečný online kurz pro předškoláky v ČR

 • Jste rodič, který hledá způsob, jak připravit dítě na nástup do školy?
 • Váháte, zda máte svému dítěti dát odklad školní docházky? Možná to nebude nutné.
 • Chodíte s dítětem na logopedii kvůli vícečetné vadě výslovnosti, ale terapie nejde příliš kupředu?
 • Má vaše dítě vývojovou dysfázii nebo opožděný vývoj řeči?
 • Žijete v zahraničí a chcete u svých dětí podpořit jazykové dovednosti v českém jazyce?
 • Rádi byste měli ve své mateřské škole komplexní program pro rozvoj sluchového vnímání předškoláčků?
 • Jste logoped a oceníte komplexní materiál pro rozvoj sluchového rozlišování?

Dáme vám klíč k úspěchu vašeho dítěte ve škole. 

Nechce se vám číst? Pusťte si videa. 

On-line kurz pro předškoláky rozvine u vašeho dítěte veškeré potřebné procesy sluchového vnímání, které jsou zásadní pro úspěšné zvládnutí čtení a psaní. 

Proč zrovna já?

V mé praxi klinické logopedie se opakovaně setkávám s dětmi, jejichž potíže ve vyslovování pramení z oslabeného sluchového vnímání. Děti nevědí, na kterém místě vyslovit hlásku, protože ji v daném místě prostě nejsou schopny sluchem rozlišit. Pokud je to váš případ a vašemu dítěti je pět a půl let, je to problém. A to nejen pro nácvik správné výslovnosti.

 

Nevyzrálost sluchového vnímání má přímý a negativní vliv na nácvik čtení a psaní. Když neslyšíte správně zvuky, které máte napsat, nebo si nepamatujete přečtená písmena, těžko z nich složíte slovo. Pokud dítě nemá sluchové vnímání rozvinuté na potřebnou úroveň, během prvních pár týdnů ve škole selhává. Nudí se, vrtí se, zlobí se, ruší, ztrácí zájem, protože mu to ve škole nejde. Začíná být z pohledu učitele i ostatních dětí neúspěšné. Samo se cítí zoufalé, ztracené a zklamané. A přitom by stačilo opravdu málo. 

 

S jistotou a vyzrálým sluchovým vnímáním usednout do školní lavice.

Martina Kolmanová - vaše celostní logopedka

 Vím, že vyzrálé sluchové vnímání je základní stavební kámen správné výslovnosti i hladkého nácviku čtení a psaní. A byla by opravdu škoda nevyužít maximálního potenciálu dítěte. Kdo by si nepřál šťastného a spokojeného prvňáčka, kterého čtení baví, protože mu jde. 

„Jsem nesmírně vděčná, že jsem Vás poslechla a dala synovi odklad. V průběhu roku, co jsme k Vám chodili, jsem viděla, jak synovi sluchové dovednosti dělají velký problém. Teprve teď, když nastoupil s odkladem do první třídy a já vidím, jak je čtení i psaní náročné na sluchové vnímání, jsem si ale plně uvědomila to, co jste se mi snažila vysvětlit. Nedovedu si představit, že by byl ve škole minulý rok. Byla by to pro nás úplná katastrofa. Takhle nosí Vojta jedničky a úkoly nám zaberou pár minut. Mnohokrát Vám děkuji.“

 

Maminka sedmiletého Vojtíška z Chlumce nad Cidlinou

 

Chcete to mít s dětmi stejně?

Nemusíte dítěti nutně dávat odklad školní docházky. Zcela postačí ho na nástup do školy dokonale připravit a poslat ho vyzrálé. Naučte dítě veškeré potřebné dovednosti a pak ho můžete v klidu posadit do školní lavice. Odměnou vám bude spokojený a úspěšný prvňáček. 

 Pro koho je kurz určen?

Kurz je určen pro děti od 5 do 7 let. 

 • V 5 letech je vývoj fonematického sluchu ukončen a dítě by již mělo slyšet rozdíl mezi všemi hláskami.
 • Je tedy připravené s těmito zvuky dále pracovat.
 • Uvědomit si, kde se ve slově nacházejí, a umět je vyměnit za zvuky jiné.
 • V tomto období je také dostatečně vyzrálá paměť. Sluchová paměť dítěti umožňuje tyto procesy ovládnout.
 • Postupným tréninkem se rozvíjí také pozornost. I ta hraje klíčovou roli v procesu učení.

 Jak dlouho kurz trvá?

Kurz trvá 12 týdnů. Každý týden obdržíte přístup k další lekci kurzu. Přijdou vám odkazy na pracovní sešity, videa i obrázkové karty. Budete přesně vědět, co máte dělat a kolik času vám to zabere. Rychlost vypracování úkolů se bude řídit dovednostmi vašeho dítěte. Kurz si můžete jakkoli prodloužit, protože přístup k materiálům máte doživotně, takže je na vás, jaké tempo zvolíte. Můžete se mu věnovat klidně půl roku.

 

 Kolik času kurz denně zabere?

Je to velmi individuální, podle dovedností dětí. Nicméně v jednom týdnu se očekává maximálně 2,5 hodiny práce s dítětem. Tedy 20–30 minut denně, a to po dobu pěti dnů v týdnu. 

 

 

CO V KURZU DOSTANETE?

 • 11 pracovních sešitů (v pdf formátu). Každý sešit má cca 35 stran, tedy více než 350 pracovních listů.
 • Více než 36 her, které rozvinou předškolní dovednosti vašeho dítěte.
 • 72 obrázkových karet (v pdf formátu), se kterými můžete procvičovat sluchové vnímání dítěte hravou formou.
 • Více než 35 návodných videí k jednotlivým cvičením v kurzu.
 • Odborné vedení po celou dobu kurzu a informační materiál. Budete přesně vědět, co se dítě danou činností učí a proč.

11 sešitů, 72 obrázkových karet, 35 videí

Vaším úkolem jen bude si pracovní materiály vytisknout a pravidelně je využívat. Pracovní sešity tisknout NEMUSÍTE, mnoho rodičů mi psalo, že s nimi krásně pracují přímo v počítači a děti jsou z této změny nadšené. K tisku na vás čeká zhruba 30 listů obrázkových karet. ALE TO JEN V PŘÍPADĚ, ŽE SI KURZ NEKOUPÍTE V PŘEDPRODEJI.

 

12 modulů kurzu na 12 týdnů

 • 1
  Rytmizace
  V tomto modulu se budeme soustředit na vytleskávání slov po slabikách, budeme vnímat rytmus a délku slov a také určovat dlouhé a krátké slabiky ve slovech. Rytmizace pomáhá plynulému čtení. Rozlišení délky samohlásek umožní dětem psát správně čárky nad samohláskami. Slabikování je základ pro nácvik čtení.
 • 2
  Sluchová paměť
  V tomto modulu maximálně rozvineme sluchovou paměť, aby děti při čtení nezapomínaly to, co už přečetly. Přečtené slabiky jim pak budou dávat smysl. Tato dovednost také podpoří zapamatování si přečtené věty nebo delšího textu.
 • 3
  Sluchové rozlišování podobně znějících hlásek
  V tomto modulu se děti naučí rozlišovat dlouhé a krátké samohlásky, stejně jako tvrdé a měkké hlásky. Tyto dva rysy děti nejvíce zaměňují. Potom mají problém napsat čárku nad dlouhou samohláskou nebo napsat háček při měkčení. V tomto modulu se děti také naučí rozlišovat tzv. rys znělosti – tedy dvojici hlásek, která se liší pouze zapojením hrdelního hlasu. Např. T x D, K x G, H x CH, F x V apod.
 • 4
  První slabika
  V tomto modulu už budeme vnímat vnitřní strukturu slova. Děti budou hledat obrázky, které začínají na danou slabiku, a budou vymýšlet další slova, která se hodí do souboru. Budeme pracovat s různými okruhy slovní zásoby a podpoříme i grafomotorické dovednosti a zrakové vnímání.
 • 5
  Hrátky s abecedou a rozvoj zraku
  První seznámení s písmenky. Skládání, obkreslování, stříhání, lepení a modelování písmen i obrázků. Tento týden bude hodně hravý a trochu odpočinkový. Cílem je dětem hravou formou představit písmenka a podpořit v nich touhu naučit se je časem také číst. Děti budou tvary písmenek pouze napodobovat, ne se je učit.
 • 6
  První hláska
  Tento modul bude pro většinu dětí již obtížnější. Uděláme první krůček ke schopnosti vyhláskovat slovo. Začneme poznávat strukturu slova tím, že budeme určovat první hlásku ve slově.
 • 7
  Poslední hláska
  Tento modul bude děti učit rozpoznat poslední hlásku ve slově – oddělit ji od ostatních. Děti si uvědomí, že určité hlásky mohou být ve slovech tak trochu schované a nejsou tolik slyšet. Bez nich by ale slovo nedávalo smysl nebo by svůj význam úplně změnilo. Naučíme se, jak snadno vytvořit množné číslo.
 • 8
  Pozice hlásky ve slově
  Už umíme poznat první i poslední hlásku a první slabiku. Nyní budeme určovat, kde která hláska ve slově je. Tento krok je přípravou ke schopnosti rozkládat slova na jednotlivé hlásky. Pomůžeme si k tomu mnoha názornými pomůckami. Tento úkol bude pro děti obtížnější, ale my se na něj dobře připravíme, takže ho zvládnou.
 • 9
  Skládání slov
  Sestavování tří až čtyř hláskových slov umožní dětem lépe pochopit strukturu slova a připraví je na čtení. Pokud dítě pozná, že např. K, Ů, L je slovo kůl, tak mu půjde čtení dobře. Pokud dítě neumí složit hlásky dohromady a rozeznat v nich smysluplné slovo, pak písmenka, která přečte, zůstanou pouze písmenky, a nebude schopno je pochopit.
 • 10
  Rozklad slov
  V tomto modulu budeme dělat opak předchozí lekce. Budeme krátká slova rozkládat a připravíme dítě na psaní. Aby děti mohly slovo napsat, musí vědět, které hlásky v něm jsou a jak jdou za sebou. Nestačí tedy umět tvary písmen napsat na papír, zároveň je také musejí umět v hlavě spojit dohromady ve smysluplné slovo, znát jejich pořadí ve slově. Pokud to děti zvládnou, budou z nich zdatní písaři.
 • 11
  Hrátky s obrázky
  Hrátky s obrázky budou hravé a zábavné. Budeme se soustředit na zrakové vnímání, abychom děti připravili na tzv. luštění písmenek. Naučíme je rozlišovat i tak drobné detaily, jako je rozdíl mezi např. malým D a B. Bez dokonale vyzrálého zrakového vnímání se čtenář neobejde. Vyhneme se tak běžným chybám, kdy dítě čte místo slova duben buden.
 • 12
  Rýmování a obrázkové čtení
  A na závěr si užijeme rýmování slov i obrázkové čtení. Posílíme celkové jazykové dovednosti. Protože právě český jazyk se dítě bude učit číst a psát. Musí mít tedy nejen dobré sluchové a zrakové vnímání, ale také celkové jazykové dovednosti. V tomto týdnu bude mít dítě pocit, že čte. A to i přesto, že ještě neumí písmenka. Budeme dítě učit sledovat obrázky zleva doprava, tedy způsobem, který používáme při čtení.

A jak to vypadá uvnitř kurzu? 

Každý týden obdržíte do vaší e-mailové schránky seznámení s novou lekcí a odkaz ke vstupu do dalšího týdne. V každé lekci vás čeká úvodní video, kde se dozvíte, co je náplní daného týdne. Zároveň si také přečtete, proč danou činnost procvičujeme a k čemu dítěti v budoucnu pomůže. V odkazech ke stažení najdete všechny materiály pro daný týden, které si musíte stáhnout do svého počítače a pokud budete chtít, i vytisknout. Zároveň u každého modulu uvádím hry, které pro daný týden budeme hrát. Ke každé hře je připraveno video s návodem, jak se hry hrají. Toto video jsem natočila se svým synem Jonášem a děti se na něj vždycky těší.

Základní cena kurzu je 2 990 Kč

 

Obrázkové karty ke kurzu vycházejí z naší dílny Logopedie s úsměvem a jsou na trhu jedinečné a originální. A víme, že děti je milují. Stejně jako naše pracovní sešity. Koncepce kurzu je jedinečná a vychází z mých letitých odborných zkušeností. Vím, že na českém trhu neexistuje žádný podobný materiál, který by se tak obsáhle a komplexně věnoval rozvoji sluchového vnímání. Navíc je obohacený o rozvoj dalších složek osobnosti jako je řeč, myšlení, paměť i zrakové vnímání.

 

Investice do přípravy na školu se vyplatí obzvlášť ve chvíli, kdy máte pochybnosti, zda je vaše dítě připravené. Je to invetstice, která se vám mnohonásobně vrátí. A jak? Vyhnete se tak především zklamání a selhání dítěte ve školním procesu, a to hned v prvních měsících. Nevyzrálé dítě je totiž neúspěšné od samého počátku a svůj neúspěch nemá šanci dohnat tím, že bude stárnout.

 

Školní dovednosti pak dítě staví na chatrných základech a pokud je neopraví, přijde den, kdy se mu domeček zhroutí. A zhroutí se nejen dítě, ale i celá rodina. Není vůbec ojedinělé, že v následujících letech musí rodiče uskutečnít investici daleko větší – doučování dítěte. Mnoho hodin času strávených přípravou do školy místo hraní a zábavy, která k dětství patří. Hodiny proseděné doma, proplakané kapesníky a spolu s nimi snižující se seběvědomí dítěte. Tato příprava sice možná nestojí peníze, ale troufnu si říct, že za ni platíte cenu mnohonásobně vyšší. A tou je sebeúcta, sebehodnota dítěte, stejně jako čas navíc, který musíte dítěti denně dopřávat. A přitom by stačilo tak málo a mohlo by být vše jinak.

 

Selhávající školák vás stojí váš čas i vaši rodinnou spokojenost.

 

Za tuto cenu dostáváte 48 hodin intenzivní a komplexní přípravy dítěte na nástup do školy, stejně tak 12 týdnů mého odborného vedení s možností konzultace vývoje a schopností vašeho dítěte.

 

Ve skutečnosti tedy platíte 51 Kč za hodinu. 

 

Maminka Katka mi vloni napsala: „Škoda, že jsem o tomhle kurzu nevěděla dřív. Mohla jsem si se starším synem ušetřit hodně času, slz a zklamání. Byl by připravený anebo bych ho nechala o rok déle doma, protože bych věděla, že na to prostě tento rok ještě nemá. A nemuseli bychom pak platit za odborná vyšetření, trávit čas doučováním a v pracovně dětského psychologa.“ 

A takové příběhy nejsou bohužel vůbec ojedinělé.

 

 

 A TO NENÍ VŠE! ČEKAJÍ NA VÁS DALŠÍ BONUSY.

BONUS č. 1 v hodnotě 1000 Kč

Jsem tu pro vás po celou dobu kurzu.

Odborná pomoc a podpora v průběhu celého kurzu – facebook a e-mail

 

 • Po dobu kurzu (12 týdnů) budete moci své úspěchy, postupy i myšlenky sdílet v uzavřené facebookové skupině.
 • Dostanete moji maximální podporu a budete moci kdykoli vývoj dovedností vašeho dítěte konzultovat i skrze e-mail.
 • Do této skupiny budete přihlášeni automaticky, ihned po zaplacení kurzu.

BONUS č. 2 120Kč

Procvičíte také grafomotoriku.

40 pracovních listů na rozvoj grafomotoriky. 

 • Grafomotorické pracovní listy provedou předškoláčka prvními tahy, které později uplatní při nácviku psaní.
 • Děti si upevní správný úchop tužky a také zlepší orientaci oko–ruka, která je důležitá pro správné psaní.

BONUS č. 3 390Kč

Podpoříte dítě v touze zajímat se o písmenka.

Tři obrázkové abecedy – s každou dítě pracuje jiným způsobem.

 • Obrázková abeceda, která podpoří zájem dítěte o písmenka.
 • Dítě se tak dozví hravou formou o existenci všech písmenek, bude je umět rozpoznat a bude mít ve své hlavě už první sadu slov, která na dané písmenko začíná.
 • Písmenka si spojí nejen se slovy, ale i s obrázky, které na dané písmenko začínají.
 • Písmenka se v kurzu dítě učit cíleně nebude, ale my mu je již předvedeme a hravou formou podpoříme jeho chuť se o ně začít zajímat. A vzbudit touhu po čtení je to, o co nám u předškoláka jde.

BONUS č. 4 250Kč

A nakonec mu vysvětlíte, co mu škola přinese...

OBRÁZKOVÁ KNIHA Proč jde Jonáš do školy?

 

 • Obrázková knížka, která dítěti hravou a zábavnou formou vysvětlí, proč jde do školy.
 • Odkryjeme výhody toho, proč je dobré umět psát a číst a co nám to přináší.
 • Vysvětlíme dítěti, že to chvíli bude trvat, než to zvládne, aby nebylo ve škole zaskočené, že mu to nejde hned.
 • Tuto brožurku dítě obdrží na konci kurzu spolu s certifikátem Připravený předškolák :).

A víte co? Ještě mám pro vás jeden bonus...

 SUPER BONUS 490Kč

Po skončení kurzu budete moci podle návodu v e-booku pokračovat a hrát další hry jak dlouho budete chtít. 

E-book Logopedie na doma – Sluchové vnímání

 • E-book obsahuje více než čtyřicet her na rozvoj sluchového rozlišování.
 • Po skončení kurzu tak můžete dál s dítětem pokračovat ve cvičení podle návodu v e-booku.
 • Dozvíte se, jak se sluchové vnímání vyvíjí a jaké má části. Budete tak přesně vědět, kterými hrami můžete jejich vývoj podpořit.

cena kurzu je  4490KČ, vy ho získáváte za 2990 Kč

A jestli se bojíte, zda je kurz opravdu pro vaše dítě vhodný, pojďte ho vyzkoušet tou nejbezpečnější formou. Ke kurzu máte 14 dní garance vrácení peněz bez udání důvodu. Takže pokud zjistíte, že pro vaše dítě kurz není, můžete z něj do 14 dnů odstoupit a peníze vám vrátím. Nic neriskujete.

 

 

 

 

Co si o kurzu myslí ti, co už ho mají?

Z kurzu "S Jonášem do školy" jsem nadšená já i moje čerstvě šestiletá dcera. Většinou je to ona, kdo dává impulz k tomu, abychom si na další lekci udělaly čas, protože ji všechny aktivity opravdu hodně baví. Celá lekce nám nezabere víc než 15 minut, ale někdy sama pokračuje a po svém si hraje s pracovními listy, které ji zaujaly. S velkou radostí jsem začala vybrané části kurzu používat také při výuce češtiny pro cizince – předškoláky. Velmi oceňuji povedené výtvarné zpracování, protože opravdu nerada pracuji s materiálem, který se mi nelíbí. Škoda, že jsem tento kurz nemohla absolvovat před pár lety se starším synem.

Kateřina Pinkasová, učitelka angličtiny a maminka Marianky

"Kurz s Jonášem do školy můžu doporučit nejen já, ale i moje dcera Ema, která v letošním roce nastoupila do první třídy a učení jí jde doslova "levou zadní". Věřím, že na tom má svůj podíl i kurz s Jonášem do školy, protože úkoly, které jsme dělaly o letních prázdninách, ji skutečně bavily a k některým (např. skládání slov) se vracíme i teď v průběhu školního roku. Kurz je ideální pro všechny předškoláky a jsem přesvědčená, že je skvělým "testem" i pro maminky, které zvažují odkladu školní docházky. Mají možnost sledovat, jak se jejich dítě zlepšuje a vnímat, jestli první třídu společně zvládnou a nespoléhat se tak jenom na názor učitelů MŠ nebo psychologické poradny."

Martina Koláčková, maminka Emy, personalistka, www.martinakolackova.cz

Jsem velmi ráda, že jsem s dcerou mohla daný kurz absolvovat. Vybrala jsem si jej, protože jsem chtěla co nejlépe připravit dcerku na nástup do školy. Kurz je sestaven velmi přehledně s velkým množstvím obrázků a her, proto jednotlivá cvičení dcerku bavila a nemusela jsem jí do ničeho nutit. Dokonce si ani sama neuvědomovala, že cvičíme, ale že si spolu hrajeme. Po absolvování kurzu se dcera velmi zlepšila jak po logopedické stránce, tak se jí velmi zlepšila sluchová a zraková pozornost. V neposlední řadě díky množství rozmanitých úkolů se jí rozšířila slovní zásoby. Kurz velmi doporučuji pro rodiče předškoláků, kterým není jedno, jak jejich děti budou ve škole úspěšné.

Ing. Petra Heráková, maminka dcerky Karolínky

V březnu tohoto roku jsem začala s tehdy 5 letým starším synem docházet na logopedii – špatně mluvil (začal i později než vrstevníci), měl svá slova, věty byly jednoduché, strohé, výslovnost špatná… Poté jsem začala hledat další materiály, které bychom mohli doma k procvičování využít a narazila jsem na stránky Logopedie s úsměvem. Kartičky a další materiály se mi graficky moc líbily, nejdříve jsem využila eknihy zdarma a poté se objevil kurz pro předškoláky, který se mi zdál jako jasná volba. Moc se mi líbilo, že jednotlivé kroky na sebe budou postupně navazovat, že se budeme stále učit něco nového a navíc i zajímavou formou. Týden po týdnu jsme se prokousávali různými tématy, něco šlo synovi lépe, něco hůře, občas nám to trvalo i déle než týden, ale nejdůležitější bylo, že se syn vždy těšil, že budeme „dělat Jonáše“. Líbily se mu jak aktivity vytisknuté (různé kartičky, které používáme doteď), tak i pracovní listy, které jsme (pokud nešlo o grafomotoriku) prohlíželi na počítači, byla to pro něj vítaná změna. Vše jsme doplňovali i úkoly z klasické logopedie. Syn se zlepšil snad ve všech směrech, dnes (po pár měsících od ukončení kurzu) pozná hlásky na začátku slova (některá i na konci), slabikování mu nedělá vůbec žádný problém, písmenka pozná všechna atd. … V jeho případě je to o to důležitější, protože je u něj podezření na expresivní vývojovou dysfázii, jejíž diagnóza zatím nebyla uzavřena. Stále musíme pokračovat v procvičování sluchové paměti a dalších slabších oblastí, využíváme nejen materiály získané z kurzu, ale i další z eshopu Logopedie s úsměvem (předložky, rýmující se slova atd.) a počítám, že celý kurz si zanedlouho projdeme ještě jednou. Kurz vřele doporučuji, byla to skvělá investice!

Tereza Válková, maminka Pepíka

Možná se vám honí hlavou ještě pár otázek.

 • Je důležité dítě na nástup do školy připravovat? Nezvládne to samo?
  Toto je běžný mýtus rodičů. Dítě se samozřejmě vyvíjí samo o sobě. Záleží však na podnětnosti jeho prostředí. Na stimulech, které jsou mu dopřány. Na činnostech, které s ním rodiče provádí. Není náhodou, že některé děti jsou připravenější než jiné. Navíc vaše dítě může mít ve vývoji sluchového vnímání mírné nebo větší zpoždění a vy ho můžete včas dohnat. Ušetříte mu tak trauma z neúspěchu. A to za to určitě stojí. Kurz ale není vhodný pro děti, které již před nástupem do školy čtou :).
 • Nenaučí se dítě tyto dovednosti až ve škole? Proč ho to mám učit já?
  Možná ano, možná ne. V dnešní době je obsah školní docházky tak přeplněný, že se průpravným činnostem před nácvikem čtení a psaní věnuje velmi málo pozornosti. Mnohdy učitelé počítají s tím, že to už děti umí. A přitom je to tak důležité. Jsou školy, které si to uvědomují, a dají dětem šanci dotáhnout potřebné dovednosti. Z mé zkušenosti ale musím říct, že většina škol počítá s tím, že dítě již tyto znalosti má a je na výuku připravené. Opak bývá pravdou.
 • Proč se to dítě neučí ve školce?
  Ve školce probíhá v posledním předškolním ročníku všeobecný rozvoj dítěte a příprava na nástup do školy. Učitelky v mateřské škole by se měly sluchovému vnímání dětí věnovat. Nikdy však výuka v kolektivu nenahradí intenzivní individuální cvičení. Dítě může pozornosti paní učitelky uniknout a jeho opoždění nemusí být odhaleno včas.
 • Neseženu tyto pracovní listy a metodiku zdarma na internetu?
  Náš systém v kurzu je zcela ojedinělý. Určitě seženete pár pracovních listů pro rozvoj sluchového vnímání i na internetu. Ale vím, že jich je opravdu jako šafránu. Dohledáte v odborné literatuře také vývoj sluchového vnímání. Já vám to však nabízím v komplexní verzi. Nemusíte hledat a zjišťovat, pátrat po tom, jak to má přesně být. Ukážu vám, jak přesně postupovat, kdy přejít z jedné činnosti na druhou a proč. Neuděláte metodickou chybu a ani neodradíte dítě tím, že po něm budete chtít něco, co je pro něj zatím příliš obtížné.
 • Co ten pdf formát?
  Chápu, že pro někoho je online verze méně příjemná. Zároveň mi však dává možnost poskytnout vám tady a teď přesně to, co chci a vím, že vám přinese užitek. Vydání knihy v tištěné formě zabere někdy i pár let. Na to se mi opravdu čekat nechce. Pracovní sešit si nemusíte tisknout, použít ho můžete přímo v počítači. Zároveň si ho ale také můžete tisknout opakovaně, podle vaší potřeby. Vytisknout si musíte zhruba 30 listů obrázkových karet, které vám budou sloužit ke hrám. Tyto karty také využijete po nástupu dítěte do školy.
 • Mé dítě vyslovuje správně, bude mu i tak kurz prospěšný?
  Ano, bude. To, že dítě vyslovuje dobře, znamená, že rozlišuje hlásky od jiných, ale neznamená to, že umí všechny dovednosti fonematického slyšení, např. spojit hlásky ve slovo nebo slovo na hlásky rozdělit. Zároveň se dítě v kurzu také seznámí se základy matematiky a rozvine si grafomotoriku, paměť i pozornost. Zvykne si na cílenou práci a věřte mi, to je pro některé děti to nejdůležitější. Mají pak přechod do školy snazší. Už vědí, co to znamená sednout si a začít pracovat.
 • Již jsem si zakoupila e-book Logopedie na doma 2 a chtěla bych vstoupit do kurzu. Dostanu na kurz slevu?
  Ano, pokud se rozhodnete koupit si kurz s Jonášem do školy, platbu za e-book, kterou jste již uskutečnili, vám odečtu. Kurz tedy obdržíte se slevou 490 Kč.

Možná tu něco nezaznělo. 

Máte ještě nějaké otázky nebo pochybnosti? Jsem tu pro vás! Piště mi na logopediesusmevem@gmail.com.