Logopedická diagnostika on-line 

 Pro koho je určena?

 • pro děti starší 4,5 let a dospělé
 • pro české děti žijící v zahraničí
 • pro rodiče, kteří se chtějí ujistit, zda vývoj řeči dítěte probíhá správně
 • pro všechny, kteří chtějí následně využít logopedickou online terapii

 Jak diagnostika probíhá?

 • Seznámení a krátký rozhovor s dítětem
  Cíelm je zhodnotit stav mluvené řeči, schopnost tvořit věty, formulovat myšlenky, zapojovat gramatická pravidla jazyka. Ale také uvolnit dítě, krátce ho poznat a seznámit se.
 • Diagnostický obrázkový test pro děti
  Test je v online formě, uvidíte ho na vaší obrazovce. Jeho součástí je pojmenování obrázků a zjištění správné výslovnosti všech hlásek, krátký popis dějového obrázku, úkoly na zjištění správného použití gramatických konstrukcí, zkouška sluchové a zrakové paměti.
 • Orientační posouzení motoriky mluvidel
    Test provádím záměrně až na závěr a pouze se souhlasem dítěte.
 • Rozhovor s rodičem
  Krátký rozhovor s rodiči. Pojmenování prvních postřehů a stručné zhodnocení diagnostiky. Následně obdrží rodič komplexní zhodnocení řeči dítěte emailem.

Jak připravit dítě na diagnostiku?

Pokud jsou děti připravené, spolupracují obvykle velmi dobře. Nebojte se dítěte zeptat, zda s tím souhlasí a dobře mu vysvětlete, proč ho na konzultaci přihlašujete. Obvykle se dětí ptáme, zda vědí, proč s námi mají pracovat. Pokud to nevědí, prvotní čas věnujeme tomu, že jim vysvětlíme, v čem naše péče spočívá a jak mu budeme pomáhat.

Jak se objednat?

 • kliknete na tlačítko chci diagnostiku
  otevře se vám objednávkový formulář, který vyplníte
 • odešlete objednávkový formulář
  po odeslání objednávky budete vyzváni k úhradě platby
 • uhraďte platbu
  po připsání peněz na účet vás budu konktaktovat emailem a stanovíme datum a čas terapie  

Cena diagnostiky je 1300 Kč za 75 minut

V případě, že jste klient ze zahraničí a chcete platit v jiné měně, kontaktujte mě prosím nejpve na e-mail:

logopediesusmevem@gmail.com